... ABeCeDe - schody, schodiště, zábradlí

ABeCeDe schody | Zábradlí-schody
modulová schodiště | žulové nášlapy | vřetenová schodiště | celodřevěná schodiště | samostatné moduly | zábradlí
jak na to | otázky a odpovědi | montáž obecně | montáž schodiště
aktuality | odkazy
cena obecně | cena páteře | cena schodiště
poptávka e-mailem | poptávka poštou | dodací podmínky
modulová schodiště | netypická řešení | ostatní schodiště | detaily schodišť | zábradlí | schodiště r. 2007 | schodiště r. 2008
adresa firmy

Typy schodiště ABeCeDe

Schodnicová schodiště

schodnicové schodiště na kovových pásnicích Častým požadavkem na stavbu schodiště je hermeticky uzavřít prostor pod schodištěm. Třeba je to proto, že chceme mít pod schodištěm uzavřený prostor, třeba pro komoru. Nebo často pod tímto schodištěm je jiné schodiště, často do sklepa a to je dobré hermeticky oddělit.
Je vhodné upozornit, že vzhledem k tomu, že toto schodiště je samonosné je možné ho použít coby podpůrný prvek případné příčky. Znamená to postavit nejdřív schodiště a k němu dodatečně připevnit příčku, třeba se dřeva či sdrokartonu. Je to dokonce ideální řešení vzhledem ke způsobu výroby, montáže a stavby schodiště.

Kovová schodnicová schodiště

Ve snaze rozšířovat nabídku našich výrobků, při dodržení zásadní podmínky a tou je smontovatelnost schodiště na místě, jsme vyvinuli výrobu nového typu schodiště jehož základní části jsou pásnice. Jsou to ocelové pásy s přivařenými kotevními plochami pro nášlapy, které se obdobně jako u modulového schodiště připevňují pomocí vrutů. schodnicové schodiště na kovových pásnicích schodnicové schodiště na kovových pásnicích Jedná se opět o montované schodiště, které je kompletně vyrobeno v dílnách firmy. Na místo určení je dopraveno rozložené a zde se již jenom ukotví a složí. Systém schodnicového schodiště je podobný modulovému v tom, že se opět kotví především do čela otvoru a podlahy. Přičemž do zdí se většinou uchycuje především pro zachycení případných vibrací. Na rozdíl od předchozích typů, je toto provedení vhodné především pro schodiště s podstupni, které u modulového provedení činily jisté problémy. Je však třeba zdůraznit, že spodní část schodiště není tak elegantní, jak je tomu u páteřového řešení tvořeného moduly. Vzhledem k tom, že se podstupně používají především tam, kde chceme hermeticky uzavřít prostor pod schodištěm, je však tento nedostatek zanedbatelný.
Postup návrhu a výroby tohoto schodiště je naprosto stejný jako u ostatních námi vyráběných typů. Opět po přesném zaměření prostoru je vytvořen návrh v CAD systému. Poté je obdobným způsobem, jak je tomu u modulových schodišť, zhotoven kompletní výrobek včetně finální úpravy všech prvků. Samotná montáž je již naprosto shodná. V případě popisovaného modelu je však třeba klást větší důraz na kolmost a rovinost zdí, neboť zde vlastně nelze případné nerovnosti nijak korigovat.

Nakonec je vhodné zdůraznit, že schodiště může být opět samonosné. Proto je možné nemít k dispozici boční zdi, popř. ty vytvořit ze sádrokartonu, překližky apod. a to klidně až po samotné montáži schodiště.

Dřevěná schodnicová schodiště

detail dřevěného schodnicového schodiště dřevěné schodnicové schodiště Obdobně jako u ostatních typů schodišť i schodnicová schodiště vyrábíme v celodřevěném provedení. Jedná se v zásadě o klasické schodnicové schodiště jež je opět vyrobeno v dílnách firmy a na místě montáže se pouze složí, ukotví a provedou se dokončovací práce v návaznosti na okolní prvky samotné stavby.
Jelikož zde nelze použít malé skladné části, jako je tomu u ostatních námi nabízených typů schodišť, má toto schodiště jistá omezení co se instalace týče. Především z důvodu transportu a nutnosti dokončovacích prací na místě, nedodáváme tento typ schodiště mimo moravskoslezký kraj. Zároveň u něho jako jediného nezaručujeme dokončení během jedné směny. Většinou je totiž nutné zhotovit dokončovací prvky až na základě výsledku samotné montáže. Taktéž požadavky na okolní prvky stavby jsou zde jiné než u ostatních typů a tak je nutná spolupráce našich odborníků již během přípravy stavby a především u dokončovacích prací na okolí schodiště. Jedná se o olištování, přípravu a dokončení podlah a pod. Postup objednání je však identický s ostaními typy achodišť.

přístup číslo úvod | profil | mapa stránek | napište nám | ©2007 ABeCeDe