... ABeCeDe - schody, schodiště, zábradlí

ABeCeDe schody | Zábradlí-schody
modulová schodiště | vřetenová schodiště | schodnicová schodiště | celodřevěná schodiště | samostatné moduly | zábradlí
jak na to | otázky a odpovědi | montáž schodiště
aktuality | odkazy
cena obecně | cena páteře | cena schodiště
poptávka e-mailem | poptávka poštou | dodací podmínky
modulová schodiště | netypická řešení | ostatní schodiště | detaily schodišť | zábradlí | schodiště r. 2007 | schodiště r. 2008
adresa firmy

Rady a informace

Montáž obecně

vyobrazení páteře

Následující úvahy se sice vztahují především k páteřovým modulovým schodištím, ale v zásadě jsou společné všem montovaným schodištím.
Především je vhodné zdůraznit, že schodiště je můžné montovat vcelku, ale je možné nejdříve smontovat kovovou nosnou páteř a k ní, třeba později, doplnit nášlapy a zábradlí. Je však bezpochyby vhodnější montovat schodiště najednou kompletně. Především proto, že je schodiště smontováno přesněji a nemůže dojít k rozdílům mezi umístěním modulu a nášlapu či zábradlí.
Existují pouze dva důvody proč provádět montáž ve dvou krocích. Buďto tehdy pokud chcete páteř využívat během stavby jako provizorní schodiště, ale to se dá řešit i jinak. Nebo pokud si nášlapy chcete udělat sami, nebo vlastním řemeslníkem.
Montovaná schodiště jsou tak pevná jak jsou pevná jejich kotevní místa. Celá konstrukce je totiž většinou předimenzována a proto záleží především na kotevních bodech jak se schodiště bude hovat. Není při tom pravda, že pouze kotvení do kovových nosníků je dstatečně pevné. Často je lepší kotvit do trámů či betonu, nebo dokonce cihel. Záleží totiž nejen na pevnosti nosných prvků, ale i na možnosti těchto prvků tlumit případné vibrace či rázy.

Montáž názorně


Animovaný montážní postup názorně ukazuje jednotlivé fáze vzniku schodiště. Poznámky doplňují obsah animace.
Dříve než přistoupíme k montáži, spojíme si pomocí vrutů nášlapy s moduly.
Schodiště můžeme kotvit i do trámů pomocí, vrutů o průměru 10 mm. Pokud je v místě kotvení kovový nosník nebo nosná kovová deska, můžeme kotvit do ní, momocí šroubů se závitem M 10 jež vyřežeme do nosníku či desky.
Páteř podkládáme především podle toho do čeho jí kotvíme. Pokud se jedná o beton či zdivo podkládáme dřív, pokud kotvíme do trámů později a pokud do kovových prvků ještě později.
Definitivní srovnání schodiště musíme provést před ukotvením spodního konce schodiště.
V současnosti používáme jiný druh spojek. Jejich montáž však stejně probíhá až v její závěrečné fázi.
Detailní postup si můžete přečíst v části montáže schodiště.

přístup číslo úvod | profil | mapa stránek | napište nám | ©2007 ABeCeDe