>

... ABeCeDe - schody, schodiště, zábradlí

ABeCeDe schody | Zábradlí-schody
modulová schodiště | vřetenová schodiště | schodnicová schodiště | celodřevěná schodiště | samostatné moduly | zábradlí
jak na to | otázky a odpovědi | montáž obecně | montáž schodiště
aktuality | odkazy
cena obecně | cena páteře | cena schodiště
poptávka e-mailem | dodací podmínky
modulová schodiště | netypická řešení | ostatní schodiště | detaily schodišť | zábradlí | schodiště r. 2007 | schodiště r. 2008
adresa firmy

Poptávka ABeCeDe - schody, schodiště, zábradlí

Poptávka poštou

Prostor pro budoucí schodiště Pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu preferují klasickou poštu, jsme připravili tuto stránku. Připravené tiskopisy je možné pouze vytisknout, doplnit a odeslat zpět.
Je však vhodné, prostudovat si pečlivě tento postup i tehdy, rozhodnete-li se využít pro poptávku elektronický formulář. Mimo jiné proto, že lépe pochopíte problematiku zaměření schodiště a tím můžete fundovaněji a podrobněji zadat vstupní údaje pro náš návrh schodiště.
Na úvod je dobré zdůraznit, když budete měřit rozměry na stavbě, naměřte a zaznamenejte skutečné míry a ty pak doplňte podle případných dodatečných úprav, jako jsou následně položené podlahy nebo omítky. Snížíme tím možnost případné chyby a pokud nám bšechny tyto údaje předáte budeme mít lepší informace pro návrh. Co to v praxi znamená? Změříme například výšku podlaží před položením podlah, protože ještě nejsou položny. Skutečná výška schodiště však bude o rozdíl tlouštěk podlah odlišná. Doporučujeme tedy zaznamenat skutečně naměřenou výšku a tloušťky budoucích podlah uvést do poznámky. Konstrukční výšku tak jednoduše kdykoliv vypočteme a navíc budeme znát případnou korekci rozměrů, pokud se rozhodneme kotvit schodiště pod podlahu.

Rozměry potřebné pro návrh schodiště

Výškové rozměry schodiště Základem pro návrh schodiště je tzv. konstrukční výška schodiště (jedná se o výškový rozdíl podlah jež schodiště spojuje). Vzhledem k tomu, že v okamžiku zaměřování schodiště ještě tuto vzdálenost většinou nelze přesně změřit, změříme výšku podlaží a k němu přidáme údaje o něž se změní spodní a horní podlaha. Konstrukční výšku vypočteme odečtením tloušťky spodní podlahy a přičtením tloušťky podlahy horní.
Druhým důležitým výškovým rozměrem je tloušťka a složení stropu. Potřebujeme jej jednak pro určení kotevních bodů horního modulu a také pro výpočet tzv. kritické podchozí výšky (pokud schodiště začíná mimo otvor, je to výška od stupně pod hranou otvoru právě po tuto spodní hranu, nebo-li po strop). I tady je nutné naměřit skutečné rozměry a přidat následné případné změny rozměrů. Vhodné je změřit a uvést alespoň přibližně i složení stropu, zvláště pokud je tam nějaký významný nosný prvek (nosník, trám a pod.)

Rozměry prostoru schodiště Druhhou důležitou skupinou rozměrů schodiště jsou rozměry plošné. Jednak je to rozměr schodišťového otvoru ve stropě a často i rozměry plochy na němž se schodiště bude nacházet. Málokdy jsou totiž tyto plochy stejné. Často se zde jedná pouze o maximální možné rozměry do nichž se budoucí schodiště musí vejít.
Pokud některá z ploch není dána, nebo si nevíte rady s jejím určením můžeme na základě možného a ostatních rozměrů tyto plochy doporučit, nebo je exaktně určit. Na základě ostatních zadaných rozměrů tak můžete održet doporučení, pro vybourání optimálního schodišťového otvoru, vhodného pro daný případ.

Posledním, často pouze doporučujícím rozměrem je šířka, hloubka a výška jednotlivého schodu, dle Vašich představ. Tyto údaje mnohdy nejsou nutné, jsou totiž limitovány dalšími rozměry schodiště a nelze je ani dodržet. Pro návrh schodiště však především šířku schodů můžeme potřebovat, mnohdy jenom proto, abychom Vám mohli navrhnout schodiště co nejblíže Vašich představ.

Tiskopis s předtištěným nákresem, který je potřeba pouze doplnit o rozměry a náčrtek pohledu shora, jsme pro Vás již přichystali. Kliknutím na TISKOPIS, tento zobrazíte. Pro vytvoření poptávky pak stačí obrázek pouze vytisknout, doplnit údaji a spolu s náčrtem půdorysu schodiště odeslat zpět.

Postup pro vytvoření poptávky

Při doplňování tiskopisu je vhodné dodržet některé skutečnosti:.

1.) Zvolit upevnění počátečního modulu - první od spodu. (Zda bude upevněn na holý beton (pohled 2), nebo již dokončenou podlahu.(pohled 1 na horním levém náčrtku - výškové rozměry schodiště). Z praktických důvodů je lepší kotvit schodiště na již hotovou podlahu.
2.) Zda bude poslední stupeň v úrovni podlahy(pohled A), (může se stát, že Vám z konstrukčních důvodů navrhneme opačný případ.(pohled B)) a naopak. (Zaškrtněte preferované upevnění.)
3.) Doplnit rozměry dle nákresu (Ideální je když nám označíte všechny rozměry na tiskopise, i když pro první návrh mnohdy stačí pouze základní rozměr, tj. výška mezi patry tzv. konstrukční výška schodiště).
4.) Načrtnout půdorys (pohled shora) schodiště, nebo prostor pro umístění schodiště, (stačí náčrtek od ruky viz. pohled 2 na dolním pravém náčrtku - rozměry prostoru schodiště). Důležité je však připsat požadovanou šířku a délku ramen schodiště.
5.) Nakreslit otvor pro schodiště ve stropě, včetně jeho rozměrů. (Může, ale nemusí být totožný s rozměry prostoru schodiště a pozor, nemusí být přesně nad prostorem pro schodiště).
6.) Pro určení ceny je nutné ještě doplnit:
a) zda požadujete kompletní schodiště, nebo pouze nosnou páteř, popř. nášlapy či zábradlí,
b) z jakého materiálu mají být nášlapy,
c) zda chcete zábradlí, balustrádu a v jakém provedení,
d) zda požadujete kompletní dodávku s montáží, nebo si chcete montáž provést sami,
e) v jakém barevném provedení chcete kovové části schodiště - v základní barevné škále provádíme nástřik práškovou vypalovací barvou komaxit odstínech stupnice RAL: bílá - 1001, černá - 1100 hnědá (čokoládová), okrová, hliníková. Ostatní odstíny můžete obdržet za příplatek.

Nezapomeňte do náčrtu uvést případné překážky: okna, dveře, niky aj

Zjednodušený postup pro vytvoření poptávky

Pokud se Vám výše uvedený postup zdá příliš složitý, nebo nemáte všechny potřebné údaje, doporučujeme vyplnit elektronický dotazník poptávka e-mailem, nebo telefonický kontaktovat zástupce firmy.


přístup číslo úvod | profil | mapa stránek | napište nám | ©2007 ABeCeDe